Gabinet de premsa

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública - Llegir Més