Escoles Municipals

Escoles Artístiques Municipals

Actualment l'Ajuntament diposa de tres escoles artístiques ubicades al Centre Cultural Les Monges: Escola Municipal d'Art, Escola Municipal de Dansa i Escola Municipal de Música: