Consells Municipals

Sala JGL

El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació (CEM) és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal. 

Consell Escolar Municipal

A més del CEM, l'ensenyament és força present en dos altres consells municipals, el d'Infants i el de Joves:

Consell Municipal de Joves

Consell Municipal d'Infants