Recursos i serveis

Altres recursos i serveis existents al municipi:

Transport Escolar

Actualment el servei de transport escolar depèn del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

+INFO: http://www.ccau.cat 

Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

Els CRP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP).

+INFO: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/crp/

Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP)

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

+INFO: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/eap/

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

Projectes de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)

Informació i recursos de projectes d'Educació Intercultural, Impuls a la lectura, Comunitats d'aprenentatge, coeducació, PQPI, etc.

+INFO: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/

Els Camps d'Aprenentatge (CDA)

Els camps d'aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d'Ensenyament que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya.

Actualment hi ha 15 camps d'aprenentatge: Alt Berguedà (Berguedà), Bages (Bages), Barcelona (Barcelonès), Can Santoi (Baix Llobregat), Delta de l'Ebre (Montsià), Empúries (Alt Empordà), Garrotxa (Garrotxa), Granja escola de Juneda (Garrigues), Monestirs del Cister (Conca de Barberà), Noguera (Noguera), Pau Casals (Baix Penedès), Ripollès (Ripollès), Ciutat de Tarragona (Tarragonès), Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) i 6 entorns d'aprenentatge: Pujalt (Anoia), Sebes i Meandre de Flix (Ribera d'Ebre), Tremp (Pallars Jussà), Tuixent (Alt Urgell), Cardona (Bages) i Canigó (Conflent).

+INFO: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/