Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), és un projecte adreçat a promoure mecanismes de cooresponsabilització educativa entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament.

L'OME de la Seu d'Urgell es va posar en funcionament l'abril del 2004 amb la signatura del conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de La Seu, juntament amb 12 municipis  més que també posaven en funcionament, i per primera vegada a Catalunya, aquest projecte.

Els objetius fonamentals de les oficines municipals d'escolarització són:

 • Vetllar per el compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat per els ensenyaments obligatoris dels centres educatius sufragats amb fons públics
 • Procurar trobar els canals de comunicació necessaris per tal de fer arribar a les famílies tota la informació sobre l'oferta educativa de la Seu i els diferents recorreguts educatius
 • Procurar el repartiment d'alumnes  amb necessitats educatives especials en els centres educatius de la ciutat

L'OME ofereix als ciutadans informació per l'escolarització dels infants i joves. Entre els diferents serveis que ofereix destaquen:

 • Informació de l'oferta escolar obligatòria i no obligatòria a La Seu d'Urgell.
 • Informació sobre el procés de matriculació.
 • Preinscripcions escolars durant tot l'any.
 • Gestió de la matrícula (viva i fora de termini).
 • Atenció personal i individualitzada.
 • Informació de l'oferta educativa obligatòria i no obligatòria a La Seu d'Urgell.
 • Informació i assessorament en la tramitació de la sol•licitud de plaça escolar.
 • Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula de les llars d'infants, educació infantil, primària i ESO.
 • Gestió de la preinscripció i matrícula de les llars d'infants públiques.
 • Informació sobre la zonificació escolar.
 • Preinscripcions escolars durant tot l'any.
 • Gestió de la matrícula (viva i fora de termini).
 • Informació sobre els nous equipaments educatius.
 • Informació d’altres estudis no obligatoris i derivació a altres serveis.