Pla local de Joventut 2012-2015

El Pla Local de Joventut de La Seu d'Urgell és el recull de totes les accions específicament adreçades als joves des de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell. Té la voluntat d’ésser un projecte integral que respongui a totes les necessitats i aspiracions dels joves, el que suposa, per tant, que sigui un document dinàmic, sensible als canvis i a la mateixa evolució dels joves de la Seu. Això comporta que, anualment, es revisi i s’ajusti les accions a les aspiracions dels joves als objectius polítics marcats per aquesta legislatura.

Per tant, la pretensió del Pla Local de Joventut  és garantir que, des de tots els àmbits de gestió municipal, es desenvolupin programes i serveis adreçats als joves de la Seu i, a la vegada, ordenar i establir les prioritat de les polítiques municipals de joventut en coordinació amb l'àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i altres administracions així com també amb el teixit associatiu juvenil i joves de la Seu i el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el Pla local de Joventut 2012-2015 (PDF)