"EL MESCLANT" - Revista de Medi Ambient de la Seu

Descobreix curiositats del nostre entorn, racons interessants per visitar i les accions que es porten a terme per millorar el nostre entorn natural. Amb la publicació d'aquesta revista s'ha volgut fomentar el coneixement ambiental del nostre territori per tal de preservar-lo. Aquesta iniciativa sorgeix de l'aplicació de l'Agenda 21 local, en la que el foment de l'educació ambiental era una acció a portar a terme a curt termini per tendir cap a la Sostenibilitat.

"El Mesclant" - Núm. 1 (Abril 2011) - Format PDF