INEFC - Concurs de projectes

L'Ajuntament ha convocat un concurs de projectes per un centre de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) a la Seu d’Urgell, que inclou tant la redacció del projecte com la direcció de l'obra, i que s’ha de construir a l’Horta del Valira.

De les empreses que s’han presentat en una primera fase, se n’ha seleccionat 6 que han presentat ja la seva proposta, de forma anònima, amb un lema que identifica cadascuna. El jurat que ha d'analitzar les propostes està constituït per l'Alcalde de la Seu, l'arquitecte municipal, dos arquitectes designats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, una persona amb titulació d'arquitectura designada per l'INEFC i un altre arquitecte designat per l'Ajuntament. Cap a finals de gener es triarà la proposta guanyadora.

Actualment el jurat està avaluant les propostes, que podeu consultar als següents enllaços: