SITMUN - Visor de mapes

sitmun

Què és?

El Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web, que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc..., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Lleida, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (Extranet) i del ciutadà (Internet).

Enllaços