Ensenyament postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles artístics)

Fases de la preinscripció i dates:

  • Presentació de les sol·licituds: 11 al 17 de maig
  • Llistes amb el barem: A determinar
  • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: A determinar
  • Reclamacions: A determinar
  • Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: A determinar
  • Publicar oferta definitiva: A determinar
  • Publicació llistes d'alumnat admès: A determinar
  • Període de matriculació o confirmació de matrícula: A determinar