Escoles Esportives Municipals 2020/21

Presentació

El Servei d'Esports de la Seu d'Urgell presenta la nova oferta d'Escoles Esportives Municipals per al curs 2020/21.

Malgrat la situació actual, hem estat treballant en el disseny i adaptació de les activitats per tal de dur-les a terme de forma responsable i en un entorn segur.

Per aquest motiu s'han establert un seguit de protocols d'actuació, tant genèrics com específics, que es faran arribar als inscrits en cadascuna de les activitats.

Igualment s'han habilitat més grups d'algunes EEM per tal de donar cabuda a tota la demanda. Aquests grups s'habilitaran en cas que en els grups habituals s'omplin totes les places.

Oferta d'activitats

Podeu consultar l'oferta d'activitats, horaris i preus en aquest enllaç.

Inscripcions

Les inscripcions cal fer-les, a partir de les 9:00h del dia 28 de setembre, exclusivament de forma telemàtica i mitjançant el formulari d'inscripció en línia.

Les activitats disposen de places limitades que s'aniran ocupant per ordre d'inscripció.

Per tal que la inscripció sigui vàlida, és imprescindible que ens feu arribar l'ordre de domiciliació bancaria en format SEPA i la declaració responsable degudament complimentades i signades.

Protocol Covid-19

S'ha establert un protocol general d'actuació per a la prevenció de la Covid-19. Podeu consultar aquí el document. A banda d'aquest protocol general, cada activitat disposarà d'un protocol específic que el complementarà. Aquest protocol específic s'enviarà a totes les persones inscrites en cadascuna de les activitats. 

Informació

Les Escoles Esportives Municipals estan organitzades pel Servei d'Esports de la Seu d'Urgell. Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb nosaltres a:

Servei d'Esports de la Seu d'Urgell

Palau d'Esports (Av. Camí Ral de Cerdanya, 31)

Telf. 973 350 010 ext. 8009

esports@aj-laseu.cat