Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i retribucions

En el següent enllaç es pot consultar la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per l'exercici 2014.

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL (PDF)

La determinació dels grups de cada grup de places ha quedat fixada d'acord amb les previsions de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i la Instrucció 9 de la Resolució de 21.06.2007 (BOE 23.06.2007).

Les retribucions segons el Grup es poden veure en el següent quadre:

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ** COMPLEMENT ESPECÍFIC**
GRUP SOU* MIN MAX MIN MAX
A1 14.677,32 5.527,06 11.653,60 1.701,42 21.003,64
A2 12.906,52 4.584,16 8.672,58 0,00 18.058,74
C1 9.884,84 3.955,42 6.155,80 1.073,80 12.028,24
C2 8.378,58 0,00 4.584,16 0,00 10.186,96
E 7.678,58 2.674,70 4.121,88 0,00 3.655,68
* No inclou l'antiguitat
** S'entèn intèval mínim i màxim dins de cada grup