Inscripcions

El Servei d'Esports obre les inscripcions per A l'estiu, viu l'esport a la Seu! per al 2021.

Les persones interessades poden accedir a aquest tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds estarà operatiu des de les 9:00 del dia 24 de maig i fins la data d'inici de cada torn de l'activitat. El nombre de places per grup és limitat i s'acceptaran les sol·licituds per rigorós ordre d'entrada.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Full SEPA de domiciliació bancària, només en el cas d'inscripcions noves o que vulguin canviar la domicialiació bancària del darrer any. Podeu descarregar-lo aquí.
  • Fitxa mèdica degudament complimentada, incloent còpia de la targeta sanitària. Podeu descarregar-la aquí. Obligatòria.
  • Carnet de vacunacions actualitzat. Obligatòri.
  • Declaració responsable en relació a la Covid-19. Podeu descarregar-la aquí. Aquest document no cal adjuntar-lo en la sol·licitud, però sí que l'haureu de presentar el primer dia d'activitat de cada torn
  • Carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau.
 • En cas de tenir problemes amb la inscripció podeu consultar al telèfon de l'Ajuntament (973 350 010) a les extensions 8026 o  8009 en l'horari d'atenció al ciutadà. 

A l'Estiu, Tot l'Esport! Torn 3 (del 12 al 16 de juliol) PLACES ESGOTADES. Obrim llista d'espera. Darrer registre acceptat 2021/5352

A l'Estiu, Aventura! Torn 1 (del 2 al 6 d'agost) i Torn 4 (del 23 al 27 d'agost) PLACES ESGOTADES. Obrim llista d'espera. Darrer registre acceptat 2021/6052

A l'Estiu, Tot l'Esport! Torn 4 (del 19 al 23 de juliol) i A l'Estiu, Aventura! Torn 2 (del 9 al 13 d'agost) PLACES ESGOTADES. Obrim llista d'espera. Darrer registre acceptat 2021/6062

ACCEDIU FORMULARI INSCRIPCIÓ