CLUB CADÍ CANOË-KAYAK

CADI Canoe Kayak

Els objectius bàsics són el foment, el desennvolupament i la pràctica continuada de l'activitat fìsica i esportiva en el món del piragüisme.

Contacte: Elisabeth Gómez
Correu: club@cadicanoekayak.com
Tlf: Elisabeth 629567333 // Oficina Club: 678694464
Pàgina web: http://www.cadicanoekayak.com