Actuacions del Pla Educatiu d'Entorn PEE

Import atorgat total de 45.000,00 €, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió social.
Aquest import es desglossa de la manera següent:

 • Dotació ordinària: 3.000,00 euros
 • Dotació específica addicional: 3.000,00 euros (Pla català d’esport a l’escola).
 • Dotació per al desplegament de les actuacions següents del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+), les quals comporten la contractació de personal tècnic de l’1 de setembre del 2022 fins al 31 d’agost de 2023:
  • Recursos tècnics per al reforçament del lideratge tècnic i la dinamització de l’educació en l’àmbit comunitari: 30.000 €
 • Dotació per l’execució dels objectius no crítics auxiliars assignats per a aquesta Subdirecció dins del programari Coffee a través de l’eina GENEXT de la Generalitat de Catalunya, en vers desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+), amb període d’execució de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 d’agost de 2023, i finançades pel Ministeri D’ Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència i per la Unió Europea NextGenerationEU (Component 21 MRR). Mentoria Socioeducativa
  • Tallers de suport i acompanyament educatiu (9.000€)
   • Taller de suport i acompanyament educatiu a educació primària
   • Taller de suport i acompanyament educatiu a educació secundària.
   • Taller de català per a alumnat nouvingut d'educació primària.
   • Taller de català per a alumnat nouvingut d'educació secundària.
   • Taller de català per a joves.
   • Taller d'acompanyament emocional a través del teatre a 1r i 2n d'ESO